“Pozimi je v hribih vzdušje še bolj pristno,” pravi oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, ki je odprt vse dni v letu. Kaj počnejo oskrbniki, ki imajo koče odprte le ob koncih tedna, in kdo tovori hrano, ki jo uživajo najbolj vztrajni prišleki?
Vir: stave.myprobet