Napočil je čas, da v sezono vstopijo tudi slovenske skakalke. Glavni trener Stane Baloh se nadeja, da bodo njegove varovanke tudi v novi uspešne.
Vir: stave.myprobet