Na podlagi izdaje sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani bo lahko košarkarska Union Olimpija začela postopek poenostavljene prisilne poravnave dolga v višini 1,8 milijona evrov.
Source: Siol sportal